Během mnohaletého působení naší společnosti na českém trhu jsme se podíleli na řadě projektů. Níže si můžete projít naše vybrané reference.

Inženýrská geodézie

Naše firma provádí kompletní dodávky geodetických prací na těchto investičních akcích:

 • Golfový areál Dříteč
 • Sídliště rodinných domů Srnojedy
 • Sportovní areál Živanice

Pozemkové úpravy

Vypracovali jsme zakázky pro následující pozemkové úřady:

 • Pozemkový úřad Hradec Králové
 • Pozemkový úřad Pardubice
 • Pozemkový úřad Kolín
 • Pozemkový úřad Praha – východ
 • Pozemkový úřad Nymburk
 • Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou
 • Pozemkový úřad Kutná Hora
 • Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí
 • Pozemkový úřad Svitavy

Projekční práce

KPÚ – plány společných zařízení (krajinné plány), studie erozní ohroženosti a protierozní opatření

 • zákazník: MZe – Pozemkové úřady
 • realizace: ročně 2-3 zakázky

PDPS Obnova extenzivního sadu „Za Humny“, v Barchově

 • rozpočet: 240 tis. Kč bez DPH
 • zákazník: Obec Barchov u Pardubic
 • realizace: 2011

PDPS Společná zařízení v k.ú. Luková

 • rozpočet: 32 226 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: MZe – Pozemkový úřad Ústí n. Orlicí
 • realizace: 2015

PDPS Revitalizace protierozních mezí pod Vysokou, k.ú. Miskovice, Suchdol u KH

 • rozpočet: 1 582 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: MZe – Pozemkový úřad Kutná Hora
 • realizace: 2012

PDPS Poldr na Hlubokém potoce, k.ú. Horní Ředice

 • rozpočet: 16 993 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: MZe – Pozemkový úřad Pardubice
 • realizace: 2013 (?)

PDPS Poldr Podhráz, k.ú. Horní Ředice

 • rozpočet: 2 726 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: MZe – Pozemkový úřad Pardubice
 • realizace: 2013 (?)

PDPS LBK 13 Nová Ves II

 • rozpočet: 6 002 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: MZe – Pozemkový úřad Kolín
 • realizace: 2013

PDPS Protierozní příkop SP1 a rekonstrukce části polní cesty HC3 v k.ú. Mančice

 • rozpočet: 6 467 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: SPÚ – Pobočka Kutná Hora
 • realizace: 2014

PDPS Lokální biokoridor LBK 7243002 B v k.ú. Žandov

 • rozpočet: 5 019 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: SPÚ – Pobočka Kutná Hora
 • realizace: 2015

Zpracování žádosti o financování z OPŽP, osy 6.3, pro projekt Výsadba izolační zeleně II. v k.ú. Rohoznice

 • rozpočet: 897 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: Obec Rohoznice
 • realizace: 2014

PDPS Realizace ÚSES k.ú. Brázdim a k.ú. Podolanka (LBK 1, LBK 2, LBK 3, IP 1)

 • rozpočet: 11 456 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: SPÚ – Pobočka Praha – Východ
 • realizace: 2015

PDPS Rekonstrukce požární nádrže k.ú. Raškovice u Přelouče

 • rozpočet: 1 400 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: Obec Svinčany
 • realizace: 2016

PDPS Rekonstrukce rybníku Beranka

 • rozpočet: 4 100 tis.Kč bez DPH
 • zákazník: Obec Svinčany
 • realizace: 2016

PDPS Hrazení strže v Oboře Kamýk, k.ú. Zduchovice

 • rozpočet: 3990 tis.Kč bez DPH
 • spolupráce: ENVICONS s.r.o.
 • zákazník: VOJANOVY SADY spol. s r.o.
 • realizace: 2017

PDPS Realizace mokřadních biotopů v k. ú. Damírov

 • rozpočet: 300 tis.Kč bez DPH
 • spolupráce: ENVICONS s.r.o.
 • zákazník: Flexum Trade, a.s.
 • realizace: 2017