Práce v katastru nemovitostí

 • geometrické plány pro:
  • oddělení pozemku,
  • zaměření staveb (rod. domů, garáží),
  • věcná břemena aj
 • vytyčení vlastnických hranic
 • tvorba digitálních katastrálních map
 • veškeré geodetické práce pro účely pozemkových úprav

Práce v inženýrské geodezii

Geodetické práce

 • zaměření mapových podkladů pro projektování staveb
 • vytyčení stavebních objektů
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • tvorba účelových map
 • digitální model terénu, řezy terénu
 • kontrolní měření

Ostatní práce

 • pradenská činnost v katastru nemovitostí
 • zajištění dodávky geografického informačního systemu