Komplexní programové řešení

GIS

Zajistíme následující služby:

 • instalace
 • zaškolení
 • příprava, údržba a správa dat

Informační systém o území vyřeší vaše potřeby v následujících oblastech:

 • Majetkoprávní vztahy
  • informace o parcelách, budovách, vlastnících, listech vlastnictví
  • možnost vyhledávání, tisku, tvorba výpisů
  • zobrazení v katastrální mapě
 • Informace o území
  • nejnovější barevné letecké snímky s rozlišením 0,5 m
  • územní identifikace – čísla popisná, evidenční
  • digitální model terénu
  • technická mapa – inženýrské sítě, zeleň, komunikace apod.
  • základní mapa ČR z digitální databáze ZABAGED
  • připojení územního plánu v digitální podobě
 • Správa obecního majetku
  • pasport komunikací
  • evidence zeleně, veřejného osvětlení, odpadkových košů
  • informační systém hřbitova s evidencí apod.